TYFLOMASER


O nás

TYFLOMASER navazuje na zažité názvy organizací pomáhajícím již dlouhá desetiletí nevidomým jako TYFLOSERVIS či TYFLOCENTRUM. Tento makarónský název spojuje starořecké slovo „Tyflos” (slepec, nevidomý) s mezinárodně zažitým slovem „maser”.

VIDEO info TYFLOMASER
Miniatura


Naše občanské sdružení „TYFLOS MASER, sdružení nevidomých masérů” (zkráceně TYFLOMASER) je neziskovou organizací, která působí a může rozvíjet svou činnost v atraktivních prostorách v samém centru Prahy na Václavském náměstí zejména díky porozumění a mimořádné vstřícnosti provozovatele ASB squashového a lezeckého centra, které se zde může pochlubit již téměř 20ti letou tradicí.

Posláním TYFLOMASER je zejména:

 • sdružovat zejména nevidomé, těžce zrakově i jinak zdravotně postižené osoby, osoby jim blízké a s nimi sympatizující
 • podporovat a podílet se na začlenění zejména nevidomých, těžce zrakově i jinak zdravotně postižených osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, do většinové společnosti
 • vzdělávat a zaměstnávat zejména nevidomé, těžce zrakově i jinak zdravotně postižené osoby pro účely naplnění poslání sdružení
 • propagovat, podporovat a rozvíjet zejména sport nevidomých, těžce zrakově i jinak zdravotně postižených osob.


 • Naše sdružení je jediné svého druhu v České republice, které od r. 2012 zaměstnává výhradně nevidomé a těžce zrakově postižené maséry. Jedním z cílů našeho projektu je být prospěšní široké veřejnosti a ukázat, že i handicap může být v konečném důsledku proměněn ve výhodu ku prospěchu celé společnosti. Tímto také dosahujeme integrace zdravotně postižených osob do většinové společnosti.

  Na základě dosažených výsledků v loňském roce byla tomuto projektu udělena nejen Záštita starosty MČ Praha 1, ale také Záštita hlavního města Prahy.
  Za projevenou důvěru děkujeme.

  V neposlední řadě je nutné zmínit, že pro zaměstnavatele, kterých se týká plnění povinného podílu zaměstnávání OZP stanovené § 81 odst. 1 Zákona 435/2004 Sb. lze tuto povinnost plnit také čerpáním našich služeb dle § 81 odst. 2 b), jehož podmínky naše chráněná dílna zcela splňuje, jelikož zaměstnává výhradně OZP.


  noWer systems © 2006 TOPlist